Apadrinament de Flamencs

El flamenc comú Phoenicopterus roseus també viuen al sud de la Mediterrània. La manca de recursos econòmics d’aquest països sovint no permet adquirir equips òptics necessaris per llegir els codis i prendre’n les dades. En conseqüència, hi ha poques dades sobre l’espècie en gran part de la seva àrea de distribució.

Mitjançant l’apadrinament d’un flamenc es dona suport a la investigació i al programa de monitorització del flamenc, contribuint a la compra d’equips òptics, permetent el desenvolupament d’una xarxa d’observadors d’àmbit mediterrani i l’establiment de mesures de conservació.

Preu: 10€/any