Qui Som?

L’Associació Ornitològica Picampall de les Terres de l’Ebre va ésser legalment constituïda al gener de 2006 per un grup d’ornitòlegs aficionats i professionals, entusiastes d’aquest territori. L’associació té un caràcter conservacionista i, alhora, científic i divulgatiu cap a la societat. Picampall vol proposar models d’ús del territori compatibles amb la conservació de la diversitat biològica, així com identificar i prevenir els impactes negatius sobre uns ecosistemes on les reserves naturals i l’activitat humana sovint comparteixen el mateix espai.

Els objectius de la nostra associació són conservar, estudiar i divulgar els valors naturals i, especialment, els valors ornitològics de les Terres de l’Ebre. Dins d’aquest objectius, destaca la voluntat d’involucrar activament els habitants de la zona en aquestes tasques i afavorir la conservació dels valors naturals del nostre territori. Així, el foment del coneixement i de la sensibilització ambiental capacita les persones per actuar a favor de la conservació i del desenvolupament sostenible, i promou mecanismes de participació entre els diferents agents de la societat.

Contacta'ns

Associació Ornitològica PICAMPALL de les Terres de l'Ebre
Av. Goles de l'Ebre, 261
43580 Deltebre
info@picampall.cat
☏ 608 865 566