Apadrina un Flamenc

Els flamencs també viuen al sud de la Mediterrània, però la manca de recursos econòmics dels investigadors d’aquest països sovint no permet comprar equips òptics necessaris per llegir els codis i prendre’n les dades. En conseqüència,hi ha poques dades sobre l’espècie en gran part de la seva àrea de distribució.

Mitjançant l’adopció d’un flamenc es pot donar suport a la investigació i al programa de monitorització del flamenc, contribuint a la compra d’equips òptics, permetent el desenvolupament d’una xarxa d’observadors d’àmbit mediterrani i l’establiment de mesures de conservació.

Cada vegada que es comunica una observació d’un flamenc apadrinat, el padrí és informat per correu electrònic. A més, els padrins poden fer un seguiment de l’historial de vida del seu ocell, tant en un mapa dinàmic interactiu com en un full amb totes les observacions enregistrades.

Apadrina un flamenc