Acord de Custodia de l’Alfacada.

A l’abril de 2019 la Fundació Catalunya-La Pedrera i Picampall signem un acord de custòdia per la gestió integral de l’Alfacada.

 l’Alfacada

Molt abans de la creació de Parc Natural del Delta de l’Ebre, l’Alfacada era una les llacunes més grans del delta, que com moltes llacunes van anar minvant per convertir-les en arrossars.

A finals de 2004 la Fundació Catalunya-La Pedrera va adquirir aquesta finca d’unes 175 Ha. d’aiguamolls, canyissars i llacuna per a garantir el futur d’aquest espai natural.

Tot i la protecció pel Parc Natural del Delta de l’Ebre, l’antic propietari la tenia com una àrea privada de caça, que amb la nova adquisició per la seva conservació s’assegurava la gestió com a Reserva Natural.

Amb un pla de gestió i la implementació de les accions de restauració del projecte LIFE Deltalagoon, s’ha aconseguit una gestió hidrològica natural, s’han construït dos miradors d’ús tècnic per a fer seguiments i censos de fauna, s’ha reintroduït amb èxit exemplars de tortuga d’estany (Emys orbicularis) entre d’altres accions de seguiments d’aigües, peixos i ocells i vegetació.

Picampall gestiona la Reserva Natural de l’Alfacada

Amb la finalització del projecte LIFE Deltalagoon, en la que han participat diferents entitats, ara la propietat veu el moment propici de deixar aquesta futura gestió de l’espai a una entitat conservacionista solvent per a que dur a terme els seguiments i objectius pels quals es va adquirir.

Tenint en compte que moltes de les persones que hi van treballar com a tècnics en aquest projecte son membres actius de l’Associació Ornitològica Picampall de les Terres de l’Ebre, i per tant, coneixen perfectament el funcionament, requisits i requeriments de l’espai, era la situació més lògica i còmoda per formalitzar un acord de custòdia per aquesta futura gestió.

Aquest acord inclou els aspectes relacionats amb la gestió de l’espai natural i la seva biodiversitat, així com també l’ús públic, visites i voluntariat que pugui ser necessari i compatible amb la conservació de l’espai.

 

Des de Picampall esperem mantenir aquest espai natural amb les millors garanties per la conservació de la biodiversitat i com patrimoni natural al Delta de l’Ebre.